You are here

2022-06-30

Utlandsveteraner om sin tjänstgöring

Totalundersökning med samtliga utlandsveteraner folkbokförda i Sverige som någon gång deltagit i internationell militärinsats. Undersökningen har ett särskilt fokus på att använda utlandsveteranernas upplevelser och uppfattningar som viktig input i arbetet med att ta fram en nationell veteranstrategi. Över 20 000 utlandsveteraner besvarade undersökningen som genomfördes 9 mars till 25 april 2022 på uppdrag av Försvarsmaktens Veterancentrum.

Kontakt på Försvarsmaktens Veterancentrum: Christopher van Zant, veterancentrum@mil.se

Martin Ahlqvist

Client Director

0709-732520