You are here

2022-07-05

Anseendeindex myndigheter 2022

Myndigheter med ett högt anseende får allmänhetens intresse. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta och de har större utrymme att själva sätta agendan inom sina respektive områden. Men ett högt anseende stärker också ”arbetsgivarvarumärket”, medarbetarna agerar i högre utsträckning som ambassadörer och det blir lättare att rekrytera nya kollegor.

Årets undersökning omfattar inte mindre än 50 myndigheter, varav några mäts för första gången. Ett övergripande resultat är att anseendet har stärkts sedan förra året. 

En kort sammanfattning:

– Genomsnittligt index ökar med tre punkter, från 35 till 38 (”all time high”).

– Sex myndigheter ökar sitt anseende signifikant jämfört med 2021 (MSB, Försäkringskassan, Svenska kraftnät, Kriminalvården, Migrationsverket och Folkhälsomyndigheten).

– Hela 16 myndigheter når ett anseendeindex på 50 eller högre, det är fler än någonsin tidigare. 

– Kustbevakningen toppar listan, och noteras dessutom för nytt ”svenskt rekord” (anseendeindex 69). 

 

Målgrupp: Allmänheten, 18-79 år

Urval: Vi har använt Sifopanelen, en slumpmässigt rekryterad panel, för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige. Varje intervjuperson har bedömt upp till tre slumpmässigt utvalda myndigheter (villkor: minst namnkännedom)

Urvalsstorlek: Totalt 8 462 intervjuer/sammanlagt 25 340 utvärderingar av de berörda myndigheterna.

Metod: Webbaserad enkät

Fältperiod: 5 maj – 2 juni 2022

 

Se seminariet  "Myndigheternas anseende 2022" från Almedalen (5 juli)

Johan Orbe

Client Director

0707-918448

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350